Kallelse till årsstämma 29 mars kl 19 i N Härene Bygdegård

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 29 mars 2017 kl 19 i N. Härene bygdegård. Efter stämman bjuds det på kaffe. Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till årsstämma 15 april 2015 kl 19

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 15 april 2015 kl 19 i N. Härene bygdegård. Stadgeenlig dagordning enligt nedan. Efter stämman bjuds det på kaffe. Välkomna!

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Fastställande av dagordning
 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Föredragning av protokoll från föregående stämma.
 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fråga om fastställande av balansräkning.
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 13. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna.
 14. Bestämmande av avgifter.
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Val av två styrelseledamöter och en suppleant på två år.
 17. Val av två revisorer och en suppleant.
 18. Val av valberedning, två ledamöter, varav en sammankallande.
 19. Övriga ärenden.
  1. Ersättning för arbete utfört på uppdrag av styrelsen
 20. Mötets avslutande.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nytt besked angående de sista stoppen på fibern

P g a sjukdom så är Empower/Barkin ännu inte klara med de sista stoppen på fibern. De är dock igång nu och hoppas vara klara under nästa vecka.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Lägesuppdatering fiber 4 mars

Nu är det fyra hus kvar att blåsa in fiber till. In till dessa hus är det tyvärr stopp. Entreprenören kommer att börja att åtgärda dessa stopp med start på torsdag den 5 mars. De som arbetar med detta är Barkins entreprenad samt Schaktteknik.

Inkoppling och skarvning i husen görs under v11 av Rydma.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Instruktion för uppstart av fiber samt lägesuppdatering

Nu har cirka hälften av våra medlemmar fått sin medieomvandlare och några fastigheter i föreningen är till och med uppkopplade via fiber! För drygt 10 medlemmar återstår fortfarande att få fibern blåst och skarvad in till huset. Detta arbete skall enligt Empower klaras upp under nästa vecka och alla i föreningen kan därför räkna med att ha fiber inom någon eller några veckors tid. Arbetsgången för uppstart av fibern är följande:

 1. Medlemmarna skall skicka in sina ”beställningslappar” till Fastbit med en gång om man inte har gjort det. Ingen beställning – ingen uppkoppling.
 2. Fiber bygget; Empower/Rydma fibersätter, fibersvetsar, kvalitetskontrollerar och monterar mediaomvandlaren
 3. Empower meddelar Lidköping Bredband och Fastbit ”Nu är dessa kunder klara”  (Fredagar vecka 1)
 4. Lidköpings Bredband kopplar in kunderna i elektroniken (under vecka 2)
 5. Beställda tjänster startas upp (under vecka 2)
 6. Fastbit ringer dessa kunder och bokar in en halvtimmas starthjälpstid med Agera IT. Denna halvtimma ingår i föreningens avtal med Fastbit och är gratis för medlemmen. (under vecka 2)
 7. Brev skickas ut med bokad tid och installationsanvisningar för datanät, Telefon och TV (under vecka 2)
 8. Agera IT besöker medlemmarna för att leverera ev hårdvara och startupphjälp (installation av befintlig eller nyinköpt router till en dator). All ev hårdvara bekostas av medlemmen själv. (under vecka 3)
 9. Kunden skall därefter själv säga upp bredbandsabonnemang hos sin tidigare tjänsteleverantör

Observera att startupphjälpen omfattar kontroll av att fibern är driftsatt och fungerar ihop med en dator. Om mer hjälp med installation av TV, nätverksuppkopplingar osv önskas kan man själv köpa till det av AgeraIT. Lämpligen avtalas tid för detta när de är ute på första besöket.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdatering Fiber

Samtliga stamledningar är nu klara och det återstår endast ett tiotal abonnenter innan allt är inblåst. Det återstår 3 stopp till tre olika abonnenter. Dessa ska fixas under v 7-8.

Parallellt med inblåsningen påbörjades i måndags skarvning och installation av medieomvandlare i husen. Sebastian Ericsson och Andreas Rosander från Empower samt Andreas och Martin Ryder-Jensen från Rydma utför detta arbete (se bild på Andreas och Martin nedan). De kommer att kontakta varje medlem innan de kommer.

Andreas Ryder-Jensen Martin Ryder-Jensen

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdatering fiber

Lite kort info om var vi står med fiberblåsningen.
Vecka 3 påbörjas svetsning i brunnar och skåp.
Vecka 4 fixas de 2 sista stoppen i vårt nät.
Vecka 5 bokning av mediaboxarnas montering och svetsning i fastigheterna.
Vecka 6 startar monteringen och svetsningen av boxarna.
Empower bedömer att nätet är färdigt under februari såsom planerat.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Några avtal angående fiberblåsning saknas fortfarande

Vi behöver få in avtalet mellan FoA och respektive medlem omgående så att fiberblåsningen inte stoppar. Om ni är osäkra på vilka tjänster ni ska välja så kan ni vänta med att skicka in beställningen till Fastbit, men avtalet mellan er och FoA måste in omgående. Lämna 2 underskrivna exemplar till områdesansvarig eller skicka till Kjell Jansson.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Avtal och info om bredbandstjänster publicerade på hemsidan

Nu finns de avtal och information om bredbandstjänster publicerade på hemsidan. Informationen har även skickats ut per post till samtliga medlemmar under november 2014. Se under fliken Fibertjänster!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Avtal ang fiber mellan FoA och fastighetsägare åter snarast

Vi har fått frågor på när avtalet som ska tecknas mellan FoA och fastighetsägarna ska åter till föreningen. Svaret är omgående. Eftersom blåsning av fiber redan är påbörjad behövs avtalet direkt, detta framför allt för att veta vilka som eventuellt inte vill ha medieomvandlaren utan endast vill ha fibern inblåst. Det är däremot inte lika bråttom med avtalet mellan abonnent och Fastbit där man väljer vilka tjänster man vill ha.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar