Länkar

Vår entreprenör Barkins Entreprenad har en egen hemsida: www.barkinsentreprenad.se

Diverse nyttig information från myndigheter och andra!

Naturvårdsverket om avlopp

Lidköpings kommun om avlopp

Post- och Telestyrelsen (PTS)

Openbit

Broschyr om installation av fiber i fastighet

Lidköpings Bredband

Ledningskollen

 

 

Lämna ett svar