Monthly Archives: januari 2012

Dagordning, Extra stämma 2 februari kl 19.00 i N. Härene bygdegård

Val av ordförande att leda förhandlingarna Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information om var protokollet tillgängliggörs Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Fastställande av dagordning Frågan om stämman utlysts i behörig ordning Fastställande av röstlängd Information om projektet … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 2 Comments

Kallelse till extra föreningsstämma 2 februari kl 19

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma den 2 februari kl 19 i N. Härene bygdegård. Ärenden som kommer att behandlas är: – Information om projektet – Redogörelse avseende utvärdering av inkomna anbud – Styrelsens förslag avseende val och upphandling av entreprenör … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment