Fel på avloppspump

Att göra vid larm eller fel på avloppspumpen. (LPS)

LPS-pumpen har inbyggd automatik för start, stopp och larmnivå.  Om pumpen av någon anledning inte skulle fungera, träder det automatiska larmsystemet i funktion och larm indikeras via lampan. Skulle detta hända skall FoA:s serviceställe, enligt nedan, kontaktas. Innan ni ringer och felanmäler, kontrollera att alla säkringar är hela/inte har löst ut, och att ström finns fram till pumpen. Vid larm, kolla hur hög vattennivån är i brunnen. Överstiger nivån pumpen, använd avloppet så lite som möjligt tills felet är åtgärdat.

OBS!  Hög vattennivå kan uppstå vid strömavbrott. Pumpen startar automatiskt vid strömavbrottets slut. Pumpen kan köras manuellt genom att trycka på apparatlådans testknapp.

OBS! Torrkörning av avloppspumpen kan leda till allvarlig skada på utrustningen.

Låt strömmen till pumpen vara påslagen även när huset står tomt.

Viktigt att inga främmande föremål spolas ned i systemet. LPS-enheten kan ta hand om det avloppsvatten som tillåts vid en normal kommunal anslutning, dvs ej bindor, blöjor, kläder, trasor, tops etc.

Demontering VARNING! Om tanken av någon anledning är vattenfylld skall strömmen alltid brytas till pumpstationen innan inspektion eller service påbörjas. Då pumpen är försedd med ett roterande skärhjul skall stickproppen alltid avlägsnas innan pumpen lyfts ur tanken.

Om pumpen har ström och ändå inte fungerar så ring till FoA:s serviceställe:

 Alltjänst Lidköping, Edvard Appelman, 070-2258369

Om du som fastighetsägare har behov av slamsugning/spolning t ex vid stopp mellan huset och pumpbrunnen så prova Håkans Slamsugning: 0706-60 42 42

1 svar på Fel på avloppspump

  1. Pingback: Instruktioner vid fel på avloppspump | Norra Härene, Hovby & Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk Förening

Lämna ett svar