Monthly Archives: augusti 2013

Information om driftsättning av fiber och avlopp

Nedan finns information om hur och när inkoppling av avlopp och fiber skall göras. Ni kommer även att få denna information samt detaljerad information kring ekonomin i projektet personligen via er områdesansvarige. Vad behöver göras och när? Framdragning av el … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Stamnätet klart och inkoppling på avlopp närmar sig

I mitten av juli var stamnätet klart och nu återstår framför allt arbetet med att sätta de sista brunnarna och pumpstationerna, lägga några självfallsledningar samt arbete med fiberskåp och -brunnar. Inkoppling på avloppsnätet kommer att delas upp i etapper, men … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment