Föreningens syfte

Enligt föreningens stadgar:

“Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utföra och driva avloppsstamledningar anslutna till det kommunala avloppsnätet, samt nedlägga kanalisation för fiber.”

Lämna ett svar