Månadsarkiv: februari 2012

Ny fullmakt tillgänglig

Nu finns en fullmakt för stämman den 8/3 tillgänglig för nedladdning under “Dokument” och “Andra dokument”. Skriv ut och skicka med någon granne om du inte kan närvara, det är mycket viktigt att vi är beslutsmässiga även på denna stämma!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Presentation från stämman 120216

Nu finns senaste presentationen från stämman den 16/2 2012 under “Dokument” och klicka sedan på “Andra dokument”. I den finns förslaget till förändring av stadgarna. Hör gärna av er till oss i styrelsen och arbetsgruppen om ni har frågor!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FoA har fått 1,5 miljoner i bredbandsbidrag!

Idag kom besked om att vi har blivit beviljade upp till 1,5 miljoner kronor i bredbandsbidrag!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till årsstämma 8 mars 2012 kl 19 i N. Härene Bygdegård

Härmed kallar styrelsen till årsstämma i N. Härene, Hovby, Kartåsen Fiber och Avlopp Ekonomisk förening. Stämman äger rum den 8 mars 2012 i N. Härene bygdegård. Dagordning enligt nedan. Mycket viktigt att alla kommer så att vi blir beslutsföra! Säg … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dagordning extra stämma 120216

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna 2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information om var protokollet tillgängliggörs 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning 6. … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kallelse till extra stämma 16 februari 2012 kl 19 i N. Härene Bygdegård

På stämman kommer styrelsen ge förslag på stadgeändring och information om hur betalning skall ske. Dagordning och förslag till stadgeändring publiceras på hemsidan innan mötet. Mycket viktigt att alla kommer så att vi blir beslutsföra! Säg till era grannar och … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Beslut om genomförande av projektet fattades vid kvällens extra stämma!

Stämman fattade vid kvällens extra stämma följande beslut: Stämman beslutar upphandla Barkins Entreprenad AB för att anlägga avloppsledningar och tomslang för fiber i enlighet med avtal mellan föreningen och entreprenören daterat 120125 för att möjliggöra en anslutning av samtliga medlemmar … Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar