Dagordning extra stämma 120216

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Anmälan om styrelsens val av protokollförare inklusive information om var protokollet tillgängliggörs
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av röstlängd
7. Uppläsning av protokoll från extra stämma 120202
8. Information om projektet
9. Förslag till stadgeändring enligt förslag från styrelsen
10. Fastighetsanslutningsavtal
11. Ledningsrättsavtal
12. Övriga frågor
13. Årsstämma
14. Mötets avslutande

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *